Prostorni plan Općine Šenkovec donijeti je 2003. godine dok su izmjene i dopune prostornog plana usvojene te stupile na snagu u studenom 2017. godine. Važeći prostorni plan možete preuzeti na poveznici niže.


 
Prostorni plan uređenja Općine Šenkovec

Urbanistički plan uređenja dijela ulice Vlaha Bukovca