Natječaj: stručni suradnik za opće i zajedničke poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

 na radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

  • stručni prvostupnik ili stručni pristupnik građevinske ili geotehničke struke
  • tri (3)  godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni stručni ispit

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo  prednosti pri zapošljavanju,  dužni su  uz prijavu  na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglas, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Šenkovec: www.senkovec.hr, dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici kao i na oglasnoj ploči Općine Šenkovec (Šenkovec, J.Bedekovića 11) bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja projere. Link na materijale.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
  • preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
  • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči HZZ-a, na adresu: Općina Šenkovec, “Javljanje na oglas za stručnog suradnika“, Šenkovec, 40 000 Čakovec, Josipa Bedekovića 11.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima oglasa kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Općina Šenkovec

Nino Hren, mag.inf.

Sadile cvijeće za ljepši Šenkovec

Marljive članice udruge umirovljenika u suradnji s Općinom Šenkovec brinu da njihovo mjesto bude što ljepše. Tako su ovih dana uredile cvjetne gredice i zasadile cvijeće na javnim površinama u naselju. Posađeno je ukupno 1200 sadnica sezonskog cvijeća. Šenkovčanke su dokazali kako vole brinuti o svojem naselju te da se uvijek nađe način kako doprinijeti poboljšanju okoline.

DSCN7570 DSCN7571 DSCN7576

Vrapčići u školi

Suradnja vrtića i škola veoma je važna, kako za djecu tako i za njihove roditelje. Iako je obitelj temelj koji djetetu daje sve preduvjete za zdravo odrastanje, emocionalnu sigurnost i prve spoznaje u životu, ustanove poput vrtića i škole preuzimaju sve veću ulogu u odgoju i obrazovanju djece. Dječji vrtić „Vrapčić“ Šenkovec i Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec grade mostove suradnje te se tijekom pedagoške/ školske godine  druže i posjećuju, kako bi prijelaz iz vrtića u školu, i za djecu i za roditelje bio što manja nepoznanica.

Predškolci koji će igru u vrtiću na jesen zamijeniti za đačke klupe, sa velikom znatiželjom prihvaćaju nove izazove. Prije samog kraja školske godine, trideset troje predškolaca iz Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Šenkovec, zajedno sa svojim odgojiteljicama Ksenijom Bubek i Ružicom Benčić, posjetili su prvi razred Osnovne škole „Petar Zrinski“ Šenkovec. Đaci prvaci i njihova učiteljica Jasminka Mesarić sa velikim su veseljem dočekali djecu iz vrtića. Ravnateljica škole, pedagoginja i logopedinja već su imali prilike upoznati buduće đake prvake u njihovom vrtiću.

Osmjeh na licu djece, i vrtićke i školske, najbolje je govorio kako nisu zaboravili zajedničku igru u vrtiću. Đaci prvaci velikodušno su svojim prijateljima iz vrtića ponudili da sjednu u đačke klupe, listaju udžbenike, postavljaju pitanja ili odgovaraju na njih kao pravi đaci u školi. Na kraju je bilo priređeno i zajedničko čašćenje za sve.

Humanitarna akcija

Općina Šenkovec također se priključila humanitarnoj akciji prikupljanja hrane, odjeće, higijenskih potrepština te ostalih donacija za žrtve pogođene poplavom. Akcija se održavala u prostorijama SRC Gorčica 20.5. 21.5. i 22.5.2014. godine u vremenu od 16 do 18 sati. Humanitarnu akciju zajednički su proveli Udruga mladih Šenkovec te Općina Šenkovec. Odaziv je bio dobar, te se svima od srca zahvaljujemo. Mještani Općine Šenkovec još jednom su dokazali da su uvijek spremni pomoći.

photo-4 photo-5 photo-1

Proslavljen je Dan Općine Šenkovec

Općina Šenkovec 22. svibnja proslavila je Dan Općine koje se prvi puta održao na taj datum kada je i dan Sv. Jelene Križarice, zaštitnice župe. Protokol je započeo polaganjem vijenaca kod kapelice sv. Jelene sa prigodnim govorom prof. Vladimira Kalšana i polaganjem vijenca. Nakon održane svete mise, položen je vijenac na spomeniku branitelja kod zgrade Općine uz pratnju Zrinske garde. Svečanosti je doprinijelo i podizanje Zelene zastave prvog eko vrtića u Međimurju, Dječjeg vrtića Vrapčić te su ujedno i mališani oraspoložili sve prisutne svojom pjesmom.

Kao završni čin proslave blagdana Općine, održana je svečana sjednica Vijeća na kojoj su prisustvovali brojni uzvanici. Na svečanoj sjednici dodijeljeno je priznanje Udruzi mladih Knezovec za doprinos lokalnoj zajednici. Svim gostima i mještanima obratio se načelnik naše pobratimljene Općine Krašić Josip Petković Fajnik a sve prisutne je pozdravio i župan Matija Posavec koji je pohvalio rad vodstva Općine kao i rad Vijeća. Prigodne govore održali su i predsjednik općinskog vijeća Antun Juras, načelnik Saša Horvat, te načelnik Općine sveti Juraj na bregu Anđelko Nagrajsalović. Svečanost je završila prigodnim domjenkom za sve uzvanike i prisutne. Cjelokupni svečani program vodio je Tomica Jakopec.

Službeni dio obilježavanja dana Općine Šenkovec time je završen a uslijedio je sportsko-zabavni program u subotu 24.5.2014. na SRC Gorčica gdje se održao paintball turnir, odbojka na pijesku, viseća kuglana, pikado, boćanje te tradicionalni grah koji se posjetiteljima dijelio besplatno. Nakon sportskih aktivnosti, uslijedila je zabava uz Glazbenu udrugu Šenkovec i bend „Mi dva“. Organizator sportsko-zabavnog dijela ove je godine bila Udruga mladih Šenkovec koja je svojim trudom osigurala da sve funkcionira kako treba. Time se uz dobru atmosferu i veselo raspoloženje mještana, sportske aktivnosti i lijepo vrijeme proslavio dan Općine Šenkovec.

111 222 DSCN5827 DSCN6467