Općinsko vijeće Općine Šenkovec je predstavničko tijelo Općine Šenkovec koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Šenkovec. Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave, održanim 2017. godine, utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Šenkovec:

Mladen Hren, Robert Meglić, Maja Trupković iz HNS-a Antun Juras, Jelena Fuss iz HSU-a Darko Novak iz HSS-a, Jurica Koštarić, Renato Varga iz HDZ-a Ruža Sermek, Stjepan Hoblaj, Dragutin Galić iz SDP-a, Ivica Smolić sa nezavisne liste, Nives Horvat iz HRAST-a.

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Antun Juras, a za potpredsjednike su izabrani Jurica Koštarić i Darko Novak.