Prijava nepropisno odbačenog otpada

Briga za okoliš jedna je od važnih zadaća Općine Šenkovec te je u tu svrhu doneseno niz Odluka koje omogućuju bolje gospodarenjem otpadom te olakšavaju borbu sa nelegalno odbačenim otpadom. Molimo sve mještane koji uoče nelegalno odbačeni otpad u prirodi, da isti prijave putem obrasca za prijavu Općini Šenkovec.

Mobilno reciklažno dvorište

Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta je u Šenkovcu kod tvrtke EKO Međimurje d.d., kod donjeg ulaza na asfaltiranoj površini dok je u Knezovcu isto smješteno kod Kulturnog doma Knezovec. Usluge mobilnog reciklažnog dvorišta pruža tvrtka Čakom d.o.o.

 

 Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 

 Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog otpada

 Odluka o načinu pružanja komunalnih usluga Šenkovec

 Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada