Općina Šenkovec kao suvlasnik poduzeča GKP Čakom d.o.o. sve poslove vezane uz zbrinjavanje otpada, pražnjenje septičkih jama i slično, obavlja u suradnji sa GKP Čakom.

Kontakti:

Web:    www.cakom.hr

Tel.:      040 372 400

              040 372 466

Fax.:     040 395 391

Bespatni telefon: 0800 466 466

Email:   cakom@cakom.hr