Telefonski broj :
040 343 250
Fax :
040 343 750
Komunalne prijave :
099 343 8203