Općina Šenkovec trenutno je u fazi izmjene i dopune Prostornog plana Općine te će se novi, nadopunjeni plan staviti na Internet stranicu odmah po završetku istog.

Trenutni, važeći prostorni plan stupio je na snagu 2003. godine te se može preuzeti na ovoj stranici.


 Prostorni plan uređenja Općine Šenkovec
 Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
 Izmjene i dopune prostornog plana – prijedlog za javnu raspravu