Službenik za informiranje

 

Nino Hren, mag.inf.

Tel: 040 343 250

E – Mail: opcina@senkovec.hr


 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu