Općinsko vijeće Općine Šenkovec je predstavničko tijelo Općine Šenkovec koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Šenkovec. Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 2013. godine, utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Šenkovec:

  • Mario Šestak, Robert Meglić, Melita Pergar, Mladen Hren iz HNS-a
  • Antun Juras, Jelena Fuss iz HSU-a
  • Franjo Turk iz HSLS-a
  • Dino Potočnjak iz Hrvatskih laburista
  • Mladen Moharić i Jurica Koštarić iz HDZ-a
  • Snježana Kolarek i Ruža Sermek iz SDP-a
  • Željko Kranjec iz HSS-a

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Antun Juras, a za potpredsjednike su izabrani Mario Šestak i Dino Potočnjak.