Čišćenje snijega

Mole se mještani Općine Šenkovec da poštuju svoje obveze te počiste snijeg ispred svojih dvorišta na pješačkim stazama, ujedno napominjemo da se vozila ne ostavljaju na cestama ili na zelenim površinama uz cestu već ih je potrebno parkirat u dvorištima pošto se parkiranjem kraj ceste otežava prolazak traktora te se ugrožava promet i onemogućuje čišćenje snijega!

Posljednjih nekoliko godina puno se priča o DVD-u Šenkovec, oni su naime uz preventivnu djelatnost i osiguranje sigurnosti mještana uvelike počeli raditi sa mlađom generacijom i mladim vatrogascima.

Odluka o pružanju javnih usluga otpada

Na posljednjoj sjednici, Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na temelju koje će se promijeniti dosadašnji sustav postupanja s otpadom.