Javni poziv

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šenkovec

Financijska izvješća

Kao i svake godine tako i ove, korisnici proračuna Općine Šenkovec dužni su dostaviti financijska izvješća sukladno Odluci Općinskog vijeća