Financijska izvješća

Kao i svake godine tako i ove, korisnici proračuna Općine Šenkovec dužni su dostaviti financijska izvješća sukladno Odluci Općinskog vijeća